Teknisk utrustning

Teknisk utrustning

  • Telefonväxel Panasonic KX-NT343, servar Gävle,Östersund och jour
  • Jourtelefoner uppgår till  4 st.
    Bärbara datorer (med programvara för tolkbokning installerad) 3 stycken
  • Hyrd Serverplats (molnplats) finns i avtal med OAData som står för säkerhet och support gällande allt som rör servern. OAData har direkt access till servern
  • Servern används av kontoren i Gävle och Östersund samt av jouren
  • Telefax finns både i Östersund och Gävle
  • Arbetsstationer med datorer, 14 st

Serviceavtal och support för teknisk utrustning finns med OAData.
Företagets samtliga datorer , såväl stationära som bärbara kopplas upp mot extern server som finns installerad i en serverhall som är för servrar bäst lämpliga miljö. All information i servern speglas (säkerhetskopieras) dagligen i serverhallen, egen daglig back-up görs även externt  och vår IT-support OAData har direkt tillgång till servern dygnet runt om något behöver åtgärdas i IT-miljön.

Genom att vara uppkopplad mot extern server som befinner sig på bevakad och för ändamålet lämplig plats säkerställs driftsäkerheten oavsett om yttre omständigheter såsom elavbrott, brand, inbrott e.t.c skulle inträffa.

Gävle Tolkjour AB är certifierat enligt
ISO 9001:2015