Om Tolkjours tolkar

Gävle Tolkjour AB har ett varierande antal tolkar till förfogande, mellan 1500-1600.

Vi har även tillgång till de tolkar som finns i Kammarkollegiets register över Auktoriserade tolkar samt Kammarkollegiets register över Godkända tolkar cirka 1000 st.

Gävle Tolkjours eget tolkregister uppdateras löpande och antalet aktiva och passiva tolkar varierar ständigt. Gävle Tolkjour har för närvarande 140 språk till sitt förfogande i det egna tolkregistret.
Antal levererade tolkuppdrag under de senaste tre verksamhetsåren är i snitt 35. 000 uppdrag per år. Bolagets affärsidé är att snabbt och effektivt tillsätta tolk med rätt kompetens/erfarenhet till olika tolkuppdrag.

Rekrytering och nyregistrering och av tolkar pågår ständigt. Gävle Tolkjour har funnits i över 20 år och är väl etablerade på marknaden och har ett gott rykte bland tolkar.

Vi har ett långvarigt samarbete med bland annat olika utbildningsinstitut och Arbetsförmedlingen i rekryteringsfrågor gällande tolkar. Detta samarbete och vårt goda rykte medför att erfarna tolkar uppmanar tolkkollegor att registrera sig hos oss vilket säkerställer rekrytering av bra tolkar. Vi använder även Kammarkollegiets ”sök tolk och översättare” när vi söker nya tolkar.

Andra faktorer som påverkar rekryteringen är att vi har flertal ramavtal, vi är etablerade på två orter m.m. vilket medför att vi har stor variation, bredd och djup i de olika tolkuppdragen. Vi kan erbjuda uppdrag till såväl nyutbildade tolkar som tolkar med lång erfarenhet och auktorisation samt inom alla möjliga situationer.

Vi tar dagligen emot registreringsansökningar från redan etablerade (övriga, godkända och auktoriserade tolkar) och även intresseanmälningar från blivande tolkar.
Registrering av nya och redan etablerade tolkar sker löpande vilket säkerställer tillgång till tolkar i såväl befintliga som ”nya” språk. Vi fortsätter att stödja våra nya och befintliga tolkar genom att erbjuda interna och externa grundläggande utbildningar eller vidareutbildningar, lämnar ekonomiskt stöd och stimulerar tolkar till att genomföra en auktorisation.

Gävle Tolkjours policy och krav är att samtliga tolkar följer god tolksed.

Fakta

Antal tolkar: Varierar mellan 1500-1600
Antal språk: 140
Antal uppdrag per år: ca 35.000