Beställningscentraler

Gävle Tolkjour AB tillhandahåller två beställningscentraler som är bemannade under följande tider (kontor i Gävle och Östersund). Måndag- fredag kl. 08.00-17.00 med möjlighet att ta emot beställning av tolkar via telefon, fax och e-post. Förmedlingen har ej lunchstängt.

Gävle Tolkjour AB tillhandahåller personlig förmedling av plats- och telefontolkar under dygnets alla timmar och årets 365 dagar samt på alla förekommande språk. Den personliga servicen erhålls både vid akuta och planerade bokningar.

Tolktjänster erbjuds både med kort varsel (akuta – inom 5 min -12 timmar) samt vid planerade beställningar.

Beställningar från kund tas emot via Tags Web Portal telefon, mail eller fax.

Direkt efter mottagen beställning söks tolk med rätt kompetens och utbildning för uppdraget. Kontakt med tolk sker främst via webb och e-post för att skriftlig kommunikation minimerar risken för missuppfattningar och fel angående datum, tolkplats, klockslag  med mera. Samtliga tolkars utbildningsgrad och erfarenhet finns registrerad i programmet Tolk9000.