Att använda telefontolk

Tips och råd när ni använder telefontolk

Presentera deltagarna (de som befinner sig i rummet) för tolken.
Tolken presenterar sig och informerar om tystnadsplikt. För att underlätta tolkningen är det bra om deltagarna använder sig av ”jag-form”. Det är viktigt att välja rätt placering i samtalsrummet.

Högtalarutrustningen (högtalartelefonen) fungerar bäst om den placeras på rätt avstånd. Ju längre avstånd, desto sämre ljud.
Deltagarna bör tala i korta meningar för att undvika risken att viktig information missas.

Beställning / avbeställning av telefontolk

Beställ telefontolk via Tags Web Portal under ordinarie arbetstid. Under jourtid ringer eller mailar ni in er beställning. Beskriv gärna vad uppdraget gäller så att vi kan boka rätt tolk till rätt uppdrag.

Akuta beställningar under jourtid ska alltid ringas in.

Tolkförmedlingen bekräftar vilket telefonnummer ni kan nå tolken på vid bestämd tid.

Uppge om ni vill ha bekräftelsen via telefon, fax eller mail när ni beställer tolk.

Kunden ringer alltid tolken. Vid försening eller avbokning meddela tolkförmedlingen omgående.