Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet. Eller rättare sagt, det är en samling standarder som handlar om ett företags kvalitetsprocesser i alla dess olika skepnader. Allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftsstörningar.

Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 9001 innehåller 58 krav som i sin tur baseras på 8 principer:

  • Ledarskap
  • Kundfokus
  • Processinriktning
  • Systemangreppssätt för ledning
  • Medarbetarnas engagemang
  • Faktabaserade beslut
  • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
  • Ständiga förbättringar

ISO 9001 används av företag i hela världen och i Sverige certifieras ett nytt företag varje dag. Det finns till och med de som bara gör affärer med företag som har ett ledningssystem.

Standarderna inom ISO 9001 används idag av många framgångsrika tjänste- och varuproducerande företag, men också inom offentlig och ideell verksamhet.