Samordning av uppdrag

Genom vårt stora kontaktnät av tolkar och att det finns olika ramavtal gällande tolktjänster i verksamheten har vi stora möjligheter att samordna tolkuppdragen ekonomiskt, tidsmässigt och geografiskt.

All övrig administration som omfattas av tolkuppdragen såsom löner, fakturering, förmedling, med mera effektiviserars av samordningen.

För tolkarna och kunderna är samordningen av tolkuppdrag hos Gävle Tolkjours olika kunder effektiv, då tolkarna får en mer jämn och förutsägbar arbetsbeläggning i sina scheman.

Genom att jämn arbetsbeläggning  erbjuds medför detta att tolkarna är tillgängliga för tolkning i en större utsträckning än om vi bara skulle kunna erbjuda enstaka tolkuppdrag.

Att både Gävle och Östersundskontoret är anslutna till en och samma telefonväxel, är inloggade mot samma externa server i ett gemensamt bokningsprogram (Tolk9000) som är tillgängligt för samtliga inloggade, oavsett vilken plats man befinner sig på i landet minskar administrativa kostnader och effektiviserar och säkerställer att det alltid finns personal som kan garantera leverans för de tolkuppdrag som beställs hos Gävle Tolkjour.