Information för tolkar

Från och med onsdag den 25/3 distansarbetar Vi på grund av Corona.
Med anledning av Corona kommer Vi inte att kunna uppehålla samma service gällande arbetsgivarintyg, intyg e.t.c som tidigare. Normal leveranstid på begärda intyg är 10 arbetsdagar. Vi kommer att göra Vårt yttersta för att kunna hålla våra tider, men reserverar Oss för lite längre svarstider.

Era bokningar och eventuella avbokningar finns  tillgängliga på TAQS.net. Om Ni saknar Era inloggningsuppgifter till TAQS.net så kan Ni maila Oss så skickar Vi dem.
Vänliga hälsningar Gävle Tolkjour AB

Gävle Tolkjour AB använder bokningssystemet Tags Web Portal. Där kan du som tolk logga in och se dina uppdrag. Användarnamnet och lösenordet är personligt för varje tolk. Ditt användarid börjar på 52-T och sen ditt tolknummer.

Den andra uppgiften som du behöver ange är ditt personliga lösenord. Kontakta förmedlingen om du tappat bort dina användaruppgifter eller inte har hunnit få dem.

Vi rekommenderar att du besöker Tags Web Portal varje dag eftersom uppgifterna uppdateras löpande.

En bra tolk måste:

  • Ha mycket goda kunskaper i både svenska och tolkspråket
  • Ha en god utbildningsbakgrund samt god samhällsorientering om Sverige och landet där tolkspråket talas
  • Vara stresstålig och opartisk, kunna lyssna aktivt och koncentrerat
  • Iaktta tystnadsplikt och uppträda balanserat
  • Genomgå de tester och utbildningar som förmedlingen kräver
  • Alltid sträva efter att bli auktoriserad (om auktorisationsprov anordnas i det aktuella språket)