Avvikelserapport

Avvikelsehantering är till för att öka tolkkvaliteten. Alla medarbetare såsom kontakttolkar, översättare och förmedlingspersonal ska ha kunskap om och förståelse för vikten av att identifiera negativa händelser och tillbud.

Fyll i formuläret. Obligatoriska fält är markerade med en *.

  Arbetsplats (*)

  Rapportörens namn (*)

  Rapportörens telefon (*)

  Rapportörens e-post (*)

  Uppdragsnummer för tolkning (*)

  Tolknummer (*)

  Avvikelsedatum (*)

  Avvikelse då det ej har förmedlats

  Beställd kompetens
  Tolken försenad till avtalad tid mer än 5 minuter
  Tolk uteblivit

  Avvikelse då språktolk

  Ej presenterat sig eller visat legitimation
  Ej följt god tolksed
  Har visat dåligt bemötande
  Har haft brister i språkkunskap
  Annan orsak

  Övrig kommentar