Avvikelserapport

Avvikelsehantering är till för att öka tolkkvaliteten. Alla medarbetare såsom kontakttolkar, översättare och förmedlingspersonal ska ha kunskap om och förståelse för vikten av att identifiera negativa händelser och tillbud.

Fyll i formuläret. Obligatoriska fält är markerade med en *.

Arbetsplats (*)

Rapportörens namn (*)

Rapportörens telefon (*)

Rapportörens e-post (*)

Uppdragsnummer för tolkning (*)

Tolknummer (*)

Avvikelsedatum (*)

Avvikelse då det ej har förmedlats

Beställd kompetens
Tolken försenad till avtalad tid mer än 5 minuter
Tolk uteblivit

Avvikelse då språktolk

Ej presenterat sig eller visat legitimation
Ej följt god tolksed
Har visat dåligt bemötande
Har haft brister i språkkunskap
Annan orsak

Övrig kommentar