Tolkrekvisitioner Arbetsförmedlingen

2016-03-22

Arbetsförmedlingen tillhandahåller en tolkrekvisition vilken ska användas vid varje tolkningstillfälle.

Uppdraget anses vara avslutat när tolken har fått sin kopia på rekvisitionen.