Tolkrekvisitioner Arbetsförmedlingen

2016-03-22

Från och med idag ska tolkleverantörerna inte förse tolkarna med egna rekvisitioner, utan Arbetsförmedlingen tillhandahåller en tolkrekvisition vilken ska användas vid varje tolkningstillfälle.

Uppdraget anses vara avslutat när tolken har fått sin kopia på rekvisitionen.