Information för tolkar

Gävle Tolkjour AB använder bokningssystemet Tolkpoolen. Där kan du som tolk logga in och se dina uppdrag. Användarnamnet och lösenordet är personligt för varje tolk. Ditt användarid börjar på 52-T och sen ditt tolknummer.

Den andra uppgiften som du behöver ange är ditt personliga lösenord. Kontakta förmedlingen om du tappat bort dina användaruppgifter eller inte har hunnit få dem.

Vi rekommenderar att du besöker Tolkpoolen varje dag eftersom uppgifterna uppdateras löpande.

En bra tolk måste:

  • Ha mycket goda kunskaper i både svenska och tolkspråket
  • Ha en god utbildningsbakgrund samt god samhällsorientering om Sverige och landet där tolkspråket talas
  • Vara stresstålig och opartisk, kunna lyssna aktivt och koncentrerat
  • Iaktta tystnadsplikt och uppträda balanserat
  • Genomgå de tester och utbildningar som förmedlingen kräver
  • Alltid sträva efter att bli auktoriserad (om auktorisationsprov anordnas i det aktuella språket)